Kursy dla młodzieży i dorosłych

  • Celem kursu jest przede wszystkim szybka nauka aktywnego, swobodnego i poprawnego porozumiewania się w języku angielskim.
  • Rozwijane są wszystkie umiejętności języka niezbędne do prawidłowego posługiwania się nim: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.
  • Nauka poprzez słuchanie piosenek znanych i lubianych wykonawców, oglądanie fragmentów najnowszych filmów.
  • Nacisk na słownictwo, konwersacje (praktyczny i atrakcyjny zakres słownictwa).
  • Postępy ucznia są stale monitorowane – prace pisemne, wypowiedzi ustne i inne aktywności są oceniane.
  • Przygotowanie do egzaminów językowych – egzamin gimnazjalny, maturalny. Zajęcia prowadzone są ściśle według standardów wymagań określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a praca na lekcjach opiera się między innymi na rozwiązywaniu przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.
  • Pomoc w przygotowaniu ucznia do lekcji, sprawdzianów, konkursów.

Dodatkowe informacje